BTW-verhoging naar 21%(Invoering per 1 oktober 2012)
En op 1 Januari 2019 van 6% naar 9%.
       (voor alle Windows versies van AccountView)Inleiding
Op 1 januari 2019, net als op 1 oktober 2012 het hoge BTW-percentage van 19 naar 21%, gaat het lage BTW-percentage van 6 naar 9%. Dit nieuwe percentage geldt voor goederen en diensten die worden geleverd danwel verricht op of na de genoemde datum. Deze wijziging heeft gevolgen voor een aantal producten van Visma Software. In deze supportnote informeren we u over die gevolgen. Die gelden met name voor AccountView, maar ook voor AccountView Go, AccountView IFA en AccountView Scanboeken.

Voor welke leveringen en verrichtingen geldt dit nieuwe BTW-tarief?
Het moment van presteren bepaalt in principe welk tarief moet worden toegepast. Ligt dat vóór de ingangsdatum, dan is dat 6(19)%; ligt dat erna, dan is het 9(21)%. De datum van de factuur waarop de prestatie in rekening wordt gebracht, doet dus niet terzake. Er kunnen echter uitzonderingen op deze regel zijn of situaties waarin dit criterium voor meerdere interpretaties vatbaar is.
Raadpleeg voor vragen over de juiste toepassing van de BTW-percentages uw accountant, de BelastingTelefoon of de website van de Belastingdienst, zoals Diensten met 6%.

Wie bieden verder ondersteuning?
Visma Software biedt, naast de reguliere ondersteuning, deze supportnote en het bijbehorende stappenplan, en brengt Service Packs uit voor de meest actuele versies van AccountView. Voor ondersteuning op organisatorisch vlak, consultancyvraagstukken (zoals aanpassing van layouts of het (op locatie) uitvoeren van het stappenplan), aanpassingen aan maatwerk en koppelingen kunt u het best contact opnemen met uw AccountView-leverancier. Doe dat bijtijds; u bent niet de enige die met deze wijziging te maken heeft.

Service Packs voor AccountView
Visma brengt Service Packs uit voor AccountView. Alleen als u werkt met één van deze versies met het bijbehorende Service Pack kunt u na de BTW-wijziging nog digitaal uw BTW-aangifte vanuit AccountView doen. Via Help/Info in AccountView kunt u nagaan met welke versie u werkt. Als u werkt met een andere versie van AccountView, kunt u contact opnemen met uw AccountView-leverancier om een update te bespreken.
 
Globale beschrijving van de te volgen werkwijze
De globale beschrijving van de te volgen werkwijze hieronder is in het stappenplan verder uitgewerkt.

BTW-codes toevoegen
Op een bepaald moment zult u facturen ontvangen en/of versturen met een BTW-tarief van 9(21)%. Om die in AccountView correct te verwerken, hebt u BTW-codes nodig met dat percentage. De eerste stap is daarom het aanmaken van dergelijke BTW-codes. Zodra dat is gebeurd, kunt u deze facturen boeken en zullen ze in de BTW-aangifte worden meegenomen.

LET OP: Vanwege de volgende (mogelijke) consequenties adviseert en ondersteunt Visma Software Support niet het aanpassen van het percentage van bestaande BTW-codes:

 1. In selecties in het venster Journaal is de BTW-code de ene keer 19% en de andere keer 9(21)%, waardoor aansluiting moeilijker te maken is.
 2. Het rapport Controle ingevoerde BTW is niet meer bruikbaar.
 3. Het berekende BTW-bedrag kan ongewenst wijzigen in bestaande boekingen.
 4. Voor BTW-codes van het type Verlegd is het niet mogelijk het percentage te wijzigen.
Oude BTW-codes in de stamgegevens vervangen door nieuwe
Op een later moment zal het merendeel van de ontvangen en verstuurde facturen een BTW-tarief van 9(21)% hebben. Dan is het efficiënt als in AccountView bij het aanmaken van een transactie een BTW-code van 9(21)% wordt voorgesteld; voor een steeds kleiner percentage facturen (en uiteindelijk niet meer) is het dan nog nodig de BTW-code te wijzigen in die met het tarief van 19%. Daartoe moeten in een aantal stamgegevens de BTW-codes met een tarief van 19% worden vervangen door de BTW-codes met een tarief van 9(21)%.
U bepaalt zelf op welk moment deze wijziging voor u het handigst is. Vraag zonodig advies aan uw accountant en/of AccountView-leverancier.

Module- en productspecifieke informatie
Voor verschillende modules van AccountView en enkele andere producten van Visma Software zijn er extra aandachtspunten bij de overgang naar het nieuwe BTW-tarief. Vanuit een lijst in het stappenplan kunt u extra informatie per module of product opvragen.

Geautomatiseerde ondersteuning bij het uitvoeren van de stappen
BTW-codes toevoegen
Als u veel administraties onderhoudt, levert het toevoegen van nieuwe BTW-codes het nodige werk op. Dit kan worden versneld met de modules Centraal stambestand en Accountants Toolkit. Neem contact op met uw AccountView-leverancier als u hierin bent geïnteresseerd en u deze modules niet hebt.


BTW-codes vervangen
De genoemde Service Packs bieden de mogelijkheid om met een enkele menu-optie de BTW-codes in de stamgegevens te vervangen.
In versies waarvoor geen extra Service Pack wordt uitgebracht, hebt u deze mogelijkheid niet maar dat hoeft nog niet te betekenen dat u alle stamgegevens stuk voor stuk handmatig moet wijzigen. Beschikt u over de modules Implementatie toolkit of Centraal stambestand, dan hebt u daarvoor zelf al functionaliteit voorhanden.
U kunt ook overwegen om met uw AccountView-leverancier de volgende mogelijkheden te bespreken:

 • U kunt uw AccountView-installatie updaten naar een versie waarvoor wel een Service Pack is.
 • U kunt zelf Implementatie toolkit of Centraal stambestand gaan inzetten.
 • Als uw AccountView-leverancier over tools beschikt die het vervangen van de BTW-codes in de stamgegevens versnellen, kunt u hem vragen u daarbij te helpen.
In het stappenplan worden beide werkwijzen voor het vervangen van BTW-codes (met en zonder de menu-optie uit de Service Packs) behandeld.

Hoe gaat u te werk?
Lees het stappenplan eerst helemaal door voordat u met het uitvoeren ervan begint, inclusief de voor u relevant module- en productspecifieke informatie. U kunt dan bepalen of u nog verdere informatie en eventueel hulp kunt gebruiken van uw AccountView-leverancier, uw accountant of de Belastingdienst.
Denk er ook aan uw medewerkers te informeren over de komende wijzigingen, en werkprocedures te maken om ervoor te zorgen dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt.

Samenvatting Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 9(21)% per 1 oktober 2012
Het stappenplan omvat globaal vier stappen die voor elke administratie moeten worden uitgevoerd.

1. Nieuwe BTW-codes aanmaken (dit kunt u nu al doen en daarna kunt u er ook al mee gaan boeken).

2. De oude BTW-codes in stamgegevens en instellingen vervangen door de nieuwe (dit doet u op een zelf te kiezen moment). U gebruikt daarbij methode 2a of 2b:

2a) Voor versie 9.0c1 of hoger met Service Pack: met een menu-optie de oude BTW-codes vervangen door de nieuwe, in alle relevante stamgegevens en instellingen.

2b) Voor overige versies: met afzonderlijke acties de oude BTW-codes vervangen door de nieuwe:

  • in de administratie-instellingen
  • in de stamgegevens van debiteuren en crediteuren
  • in de stamgegevens van de grootboekrekeningen
  • in de stamgegevens van de autocodes
3. Module- en productspecifieke wijzigingen doorvoeren.
4. De omschrijvingen van de BTW-aangifterubrieken wijzigen (dit moet u doen voordat u de digitale BTW-aangifte over oktober of over het vierde kwartaal van 2012 doet).

.