Invoering BTW-wijziging per 1 januari 2010

Support ID(AV):
55621
Versies:
7.1a, 8.0c, 9.0b, 9.0c, 9.0a rev.2


Omschrijving

U wilt weten wat u moet doen in uw administratie als gevolg van de wijzigingen in de BTW-wetgeving per 1 januari 2010.

Verklaring

Door de wijzigingen in de BTW-wetgeving per 1 januari 2010 zult u de buitenlandse verkopen van diensten binnen de EU moeten gaan aangeven. Hierdoor verandert de aangifte van Intracommunautaire leveringen (ICL) in Intracommunautaire prestaties (ICP). De volgende categorieën bedrijven zullen daarom enkele eenvoudige aanpassingen in AccountView en hun administratie moeten maken:

Bedrijven die vanuit AccountView de elektronische ICL-aangifte naar de belastingdienst versturen.
Bedrijven die diensten verkopen aan bedrijven binnen de EU (zie het artikel Ik verricht diensten in een EU-land op de website van de Belastingdienst) en daarvoor de elektronische ICP-aangifte vanuit AccountView willen gebruiken.
Oplossing

Wanneer u de AccountView Aangiftesoftware versie 1.1 (ETAX) gebruikt in combinatie met uw administratie in AccountView versie 4.5 (DOS) dan wel AccountView versie 7.0 of eerder (Windows), leest u de supportnote Invoering BTW-wijziging per 1 januari 2010 in Aangiftesoftware.

Afhankelijk van de twee categorieën bedrijven zijn er verschillende voorbereidende stappen noodzakelijk. Voor bedrijven uit categorie 2 zijn de volgende stappen vóór 1 januari 2010 van belang:

A. BTW-nummers vastleggen

B. Service Pack installeren

C. BTW-aangifterubriek en BTW-code toevoegen

D. Aangifteperiode ICP-aangifte bepalen

Bedrijven uit categorie 1 hebben alleen stappen B en D nodig, terwijl bedrijven die zowel in categorie 1 als 2 vallen alle stappen nodig hebben.

A: BTW-nummers vastleggen

Wanneer u te maken hebt met afnemers binnen de EU, is het voor het opstellen van de ICP-aangifte noodzakelijk dat u bij de betreffende debiteuren het BTW-nummer vastlegt. U kunt dit BTW-nummer bij uw klanten opvragen en met behulp van het VAT Information Exchange System van de Europese Commissie controleren. Zie hiervoor de website VAT Information Exchange System.

B: Service Pack installeren

Wanneer u een geldig onderhoudscontract van AccountView hebt en vanaf 1 januari 2010 uw ICP-aangifte met het correcte bericht wilt versturen, installeert u voor die datum het Service Pack op uw versie. Zie Service Packs. Mocht u met een andere AccountView-versie werken dan één van de versienummers waarop deze uitleg betrekking heeft, dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw AccountView-leverancier en een update naar de meest recente versie uit te (laten) voeren.

C: Nieuwe BTW-stamgegevens aanmaken

Om vanaf 1 januari 2010 uw boekingen op een correcte manier in te voeren als intracommunautaire dienst, volgt u na het installeren van het Service Pack in de betreffende administratie deze procedure:

Open uw administratie en controleer met Opties/Instellingen/Administratie/Algemeen/Adres of in het veld Land de code NL is ingevoerd en vul deze in als dat niet het geval is.
Open het venster BTW-aangifterubrieken (met Document/Stamgegevens administratie/BTW-aangifterubrieken) en kies de menu-optie Document/Standaardcodes rubrieken importeren. De optie Alleen nieuwe rubrieken is het minst omvangrijk en voegt de nieuwe aangifterubriek 3B1 3b Binnen de EU (diensten) aan de lijst toe.
Open het venster BTW-codes (met Bestand/Financieel/BTW-codes) en voeg een nieuwe code toe met de omschrijving BTW af te dragen EU Diensten 0%. Deze is bestemd voor het vastleggen van verkochte diensten binnen de EU. Kies een rekeningnummer in de categorie BTW-rekeningen, een percentage van 0% en markeer het type Intracommunautaire dienst. Op de tab Rekenwijze selecteert u Over basisbedrag als BTW-rekenwijze en voert u als rubriekcode 3B1 in.
Koppel eventueel de nieuwe BTW-code aan de debiteuren die uw diensten binnen de EU afnemen of aan de artikelcodes die voor de facturatie van diensten binnen de EU worden gebruikt.
De nieuwe BTW-code mag u pas na 1 januari gebruiken, aangezien mutaties hierop vóór 1 januari 2010 geheel buiten de BTW-aangifte blijven, maar wel de rapportage over meerdere perioden beïnvloeden.

D: Aangifteperiode bepalen

Afhankelijk van het bedrag aan omzet binnen de EU moet u uw ICP-aangifte iedere maand, kwartaal of eens per jaar indienen bij de Belastingdienst. Welke indeling voor u van toepassing is, leest u in het artikel Termijnen voor opgaaf ICP op de website van de Belastingdienst. Bij de eerste ICP-aangifte in 2010 kiest u deze periode tijdens het inlezen van de ICP-aangifte. In AccountView versie 9.0c kunt u dit vastleggen met Opties/Instellingen/Administratie/Algemeen/Elektr aangifte in het veld Aangifteperiode ICP.

Meer informatie

Na de installatie van het Service Pack in de AccountView-programmatuur bevat de eerste BTW-aangifte na 1 januari in rubriek 3B het totaal van alle prestaties (leveringen en diensten) naar landen binnen de EU. De boekingen op de nieuwe BTW-code zijn als diensten te herkennen, zowel in de ICP-aangifte als met Rapporten/BTW-aangifte in het venster Grootboek wanneer u de weergave Intracommunautaire listing of Omzet per debiteur markeert.

In het venster ICP-aangiften ziet u in de kolom Rubriek het onderscheid tussen goederen en diensten op de aangifte: 3A - Intracommunautaire levering en 31 - Intracommunautaire dienst.

.