Maak een stappenplan om uw administratie(s) gereed te maken voor het werken met SEPA.

Met dit stappenplan U AccountView SEPA proof maken. Het bevat verwijzingen naar andere instructie video's en documenten met aandachtspunten voor specifieke modules en producten.

.

BTW-verhoging naar 21%(Invoering per 1 oktober 2012)
En op 1 Januari 2019 van 6% naar 9%.
       (voor alle Windows versies van AccountView)Inleiding
Op 1 oktober 2012 gaat het hoge BTW-percentage van 19 naar 21%. Dit nieuwe percentage geldt voor goederen en diensten die worden geleverd danwel verricht op of na de genoemde datum. Deze wijziging heeft gevolgen voor een aantal producten van Visma Software. In deze supportnote informeren we u over die gevolgen. Die gelden met name voor AccountView, maar ook voor AccountView Go, AccountView IFA en AccountView Scanboeken.

Voor welke leveringen en verrichtingen geldt dit nieuwe BTW-tarief?
Het moment van presteren bepaalt in principe welk tarief moet worden toegepast. Ligt dat vóór 1 oktober 2012, dan is dat 19%; ligt dat erna, dan is het 21%. De datum van de factuur waarop de prestatie in rekening wordt gebracht, doet dus niet terzake. Er kunnen echter uitzonderingen op deze regel zijn of situaties waarin dit criterium voor meerdere interpretaties vatbaar is.
Raadpleeg voor vragen over de juiste toepassing van de BTW-percentages uw accountant, de BelastingTelefoon of de website van de Belastingdienst, zoals Vragen en antwoorden BTW-verhoging.

Wie bieden verder ondersteuning?
Visma Software biedt, naast de reguliere ondersteuning, deze supportnote en het bijbehorende stappenplan, en brengt Service Packs uit voor de meest actuele versies van AccountView. Voor ondersteuning op organisatorisch vlak, consultancyvraagstukken (zoals aanpassing van layouts of het (op locatie) uitvoeren van het stappenplan), aanpassingen aan maatwerk en koppelingen kunt u het best contact opnemen met uw AccountView-leverancier. Doe dat bijtijds; u bent niet de enige die met deze wijziging te maken heeft.

Service Packs voor AccountView
Visma brengt Service Packs uit voor AccountView. Alleen als u werkt met één van deze versies met het bijbehorende Service Pack kunt u na de BTW-wijziging nog digitaal uw BTW-aangifte vanuit AccountView doen. Via Help/Info in AccountView kunt u nagaan met welke versie u werkt. Als u werkt met een andere versie van AccountView, kunt u contact opnemen met uw AccountView-leverancier om een update te bespreken.
 
Globale beschrijving van de te volgen werkwijze
De globale beschrijving van de te volgen werkwijze hieronder is in het stappenplan verder uitgewerkt.

BTW-codes toevoegen
Op een bepaald moment zult u facturen ontvangen en/of versturen met een BTW-tarief van 21%. Om die in AccountView correct te verwerken, hebt u BTW-codes nodig met dat percentage. De eerste stap is daarom het aanmaken van dergelijke BTW-codes. Zodra dat is gebeurd, kunt u deze facturen boeken en zullen ze in de BTW-aangifte worden meegenomen.

LET OP: Vanwege de volgende (mogelijke) consequenties adviseert en ondersteunt Visma Software Support niet het aanpassen van het percentage van bestaande BTW-codes:

 1. In selecties in het venster Journaal is de BTW-code de ene keer 19% en de andere keer 21%, waardoor aansluiting moeilijker te maken is.
 2. Het rapport Controle ingevoerde BTW is niet meer bruikbaar.
 3. Het berekende BTW-bedrag kan ongewenst wijzigen in bestaande boekingen.
 4. Voor BTW-codes van het type Verlegd is het niet mogelijk het percentage te wijzigen.
Oude BTW-codes in de stamgegevens vervangen door nieuwe
Op een later moment zal het merendeel van de ontvangen en verstuurde facturen een BTW-tarief van 21% hebben. Dan is het efficiënt als in AccountView bij het aanmaken van een transactie een BTW-code van 21% wordt voorgesteld; voor een steeds kleiner percentage facturen (en uiteindelijk niet meer) is het dan nog nodig de BTW-code te wijzigen in die met het tarief van 19%. Daartoe moeten in een aantal stamgegevens de BTW-codes met een tarief van 19% worden vervangen door de BTW-codes met een tarief van 21%.
U bepaalt zelf op welk moment deze wijziging voor u het handigst is. Vraag zonodig advies aan uw accountant en/of AccountView-leverancier.

Module- en productspecifieke informatie
Voor verschillende modules van AccountView en enkele andere producten van Visma Software zijn er extra aandachtspunten bij de overgang naar het nieuwe BTW-tarief. Vanuit een lijst in het stappenplan kunt u extra informatie per module of product opvragen.

Geautomatiseerde ondersteuning bij het uitvoeren van de stappen
BTW-codes toevoegen
Als u veel administraties onderhoudt, levert het toevoegen van nieuwe BTW-codes het nodige werk op. Dit kan worden versneld met de modules Centraal stambestand en Accountants Toolkit. Neem contact op met uw AccountView-leverancier als u hierin bent geïnteresseerd en u deze modules niet hebt.


BTW-codes vervangen
De genoemde Service Packs bieden de mogelijkheid om met een enkele menu-optie de BTW-codes in de stamgegevens te vervangen.
In versies waarvoor geen extra Service Pack wordt uitgebracht, hebt u deze mogelijkheid niet maar dat hoeft nog niet te betekenen dat u alle stamgegevens stuk voor stuk handmatig moet wijzigen. Beschikt u over de modules Implementatie toolkit of Centraal stambestand, dan hebt u daarvoor zelf al functionaliteit voorhanden.
U kunt ook overwegen om met uw AccountView-leverancier de volgende mogelijkheden te bespreken:

 • U kunt uw AccountView-installatie updaten naar een versie waarvoor wel een Service Pack is.
 • U kunt zelf Implementatie toolkit of Centraal stambestand gaan inzetten.
 • Als uw AccountView-leverancier over tools beschikt die het vervangen van de BTW-codes in de stamgegevens versnellen, kunt u hem vragen u daarbij te helpen.
In het stappenplan worden beide werkwijzen voor het vervangen van BTW-codes (met en zonder de menu-optie uit de Service Packs) behandeld.

Hoe gaat u te werk?
Lees het stappenplan eerst helemaal door voordat u met het uitvoeren ervan begint, inclusief de voor u relevant module- en productspecifieke informatie. U kunt dan bepalen of u nog verdere informatie en eventueel hulp kunt gebruiken van uw AccountView-leverancier, uw accountant of de Belastingdienst.
Denk er ook aan uw medewerkers te informeren over de komende wijzigingen, en werkprocedures te maken om ervoor te zorgen dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt.

Samenvatting Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012
Het stappenplan omvat globaal vier stappen die voor elke administratie moeten worden uitgevoerd.

1. Nieuwe BTW-codes aanmaken (dit kunt u nu al doen en daarna kunt u er ook al mee gaan boeken).

2. De oude BTW-codes in stamgegevens en instellingen vervangen door de nieuwe (dit doet u op een zelf te kiezen moment). U gebruikt daarbij methode 2a of 2b:

2a) Voor versie 9.0c1 of hoger met Service Pack: met een menu-optie de oude BTW-codes vervangen door de nieuwe, in alle relevante stamgegevens en instellingen.

2b) Voor overige versies: met afzonderlijke acties de oude BTW-codes vervangen door de nieuwe:

  • in de administratie-instellingen
  • in de stamgegevens van debiteuren en crediteuren
  • in de stamgegevens van de grootboekrekeningen
  • in de stamgegevens van de autocodes
3. Module- en productspecifieke wijzigingen doorvoeren.
4. De omschrijvingen van de BTW-aangifterubrieken wijzigen (dit moet u doen voordat u de digitale BTW-aangifte over oktober of over het vierde kwartaal van 2012 doet).

.

YOB Teleboekhouden

is een nieuwe generatie boekhouden


Jarenlange praktijkkennis over boekhouden in combinatie met de laatste internettechnologie maken van YOB Teleboekhouden een zeer aantrekkelijk boekhoudpakket


-Bij YOB maken ondernemer en accountants/administratie kantoren online gebruik van één boekhoudprogramma en delen
  zij  dezelfde data uit de centrale administratie van de accountant/administrateur.-Met Yob werken ondernemer en accountant/administrateur optimaal samen.


-Het boekhoud programma dat wordt gebruikt is AccountView
-Yob Teleboekhouden is volstrekt veilig door paslezer en internettechnologie


Waarom online boekhouden?

· Actuele financiële status
· Geen documentenverkeer
· Geen software nodig
· Back-up geregeld

Steeds meer zaken gaan online!

Waarom YOB?

· Direct starten
· Simpele conversie
· Telebankieren geïntegreerd
· Unieke meekijkfunctie door Accountant
. Nu ook in het Fries

Wij verzorgen gratis een DEMO bij u of bij ons op kantoor

Bij voldoende belangstelling kunnen we ook een seminar/bijeenkomst organiseren voor Accountancy- en Administratiekantoren

· Hier kunt u informatie vinden als Accountant
. Hier kunt u informatie vinden als ondernemer

.

Invoering BTW-wijziging per 1 januari 2010

Support ID(AV):
55621
Versies:
7.1a, 8.0c, 9.0b, 9.0c, 9.0a rev.2


Omschrijving

U wilt weten wat u moet doen in uw administratie als gevolg van de wijzigingen in de BTW-wetgeving per 1 januari 2010.

Verklaring

Door de wijzigingen in de BTW-wetgeving per 1 januari 2010 zult u de buitenlandse verkopen van diensten binnen de EU moeten gaan aangeven. Hierdoor verandert de aangifte van Intracommunautaire leveringen (ICL) in Intracommunautaire prestaties (ICP). De volgende categorieën bedrijven zullen daarom enkele eenvoudige aanpassingen in AccountView en hun administratie moeten maken:

Bedrijven die vanuit AccountView de elektronische ICL-aangifte naar de belastingdienst versturen.
Bedrijven die diensten verkopen aan bedrijven binnen de EU (zie het artikel Ik verricht diensten in een EU-land op de website van de Belastingdienst) en daarvoor de elektronische ICP-aangifte vanuit AccountView willen gebruiken.
Oplossing

Wanneer u de AccountView Aangiftesoftware versie 1.1 (ETAX) gebruikt in combinatie met uw administratie in AccountView versie 4.5 (DOS) dan wel AccountView versie 7.0 of eerder (Windows), leest u de supportnote Invoering BTW-wijziging per 1 januari 2010 in Aangiftesoftware.

Afhankelijk van de twee categorieën bedrijven zijn er verschillende voorbereidende stappen noodzakelijk. Voor bedrijven uit categorie 2 zijn de volgende stappen vóór 1 januari 2010 van belang:

A. BTW-nummers vastleggen

B. Service Pack installeren

C. BTW-aangifterubriek en BTW-code toevoegen

D. Aangifteperiode ICP-aangifte bepalen

Bedrijven uit categorie 1 hebben alleen stappen B en D nodig, terwijl bedrijven die zowel in categorie 1 als 2 vallen alle stappen nodig hebben.

A: BTW-nummers vastleggen

Wanneer u te maken hebt met afnemers binnen de EU, is het voor het opstellen van de ICP-aangifte noodzakelijk dat u bij de betreffende debiteuren het BTW-nummer vastlegt. U kunt dit BTW-nummer bij uw klanten opvragen en met behulp van het VAT Information Exchange System van de Europese Commissie controleren. Zie hiervoor de website VAT Information Exchange System.

B: Service Pack installeren

Wanneer u een geldig onderhoudscontract van AccountView hebt en vanaf 1 januari 2010 uw ICP-aangifte met het correcte bericht wilt versturen, installeert u voor die datum het Service Pack op uw versie. Zie Service Packs. Mocht u met een andere AccountView-versie werken dan één van de versienummers waarop deze uitleg betrekking heeft, dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw AccountView-leverancier en een update naar de meest recente versie uit te (laten) voeren.

C: Nieuwe BTW-stamgegevens aanmaken

Om vanaf 1 januari 2010 uw boekingen op een correcte manier in te voeren als intracommunautaire dienst, volgt u na het installeren van het Service Pack in de betreffende administratie deze procedure:

Open uw administratie en controleer met Opties/Instellingen/Administratie/Algemeen/Adres of in het veld Land de code NL is ingevoerd en vul deze in als dat niet het geval is.
Open het venster BTW-aangifterubrieken (met Document/Stamgegevens administratie/BTW-aangifterubrieken) en kies de menu-optie Document/Standaardcodes rubrieken importeren. De optie Alleen nieuwe rubrieken is het minst omvangrijk en voegt de nieuwe aangifterubriek 3B1 3b Binnen de EU (diensten) aan de lijst toe.
Open het venster BTW-codes (met Bestand/Financieel/BTW-codes) en voeg een nieuwe code toe met de omschrijving BTW af te dragen EU Diensten 0%. Deze is bestemd voor het vastleggen van verkochte diensten binnen de EU. Kies een rekeningnummer in de categorie BTW-rekeningen, een percentage van 0% en markeer het type Intracommunautaire dienst. Op de tab Rekenwijze selecteert u Over basisbedrag als BTW-rekenwijze en voert u als rubriekcode 3B1 in.
Koppel eventueel de nieuwe BTW-code aan de debiteuren die uw diensten binnen de EU afnemen of aan de artikelcodes die voor de facturatie van diensten binnen de EU worden gebruikt.
De nieuwe BTW-code mag u pas na 1 januari gebruiken, aangezien mutaties hierop vóór 1 januari 2010 geheel buiten de BTW-aangifte blijven, maar wel de rapportage over meerdere perioden beïnvloeden.

D: Aangifteperiode bepalen

Afhankelijk van het bedrag aan omzet binnen de EU moet u uw ICP-aangifte iedere maand, kwartaal of eens per jaar indienen bij de Belastingdienst. Welke indeling voor u van toepassing is, leest u in het artikel Termijnen voor opgaaf ICP op de website van de Belastingdienst. Bij de eerste ICP-aangifte in 2010 kiest u deze periode tijdens het inlezen van de ICP-aangifte. In AccountView versie 9.0c kunt u dit vastleggen met Opties/Instellingen/Administratie/Algemeen/Elektr aangifte in het veld Aangifteperiode ICP.

Meer informatie

Na de installatie van het Service Pack in de AccountView-programmatuur bevat de eerste BTW-aangifte na 1 januari in rubriek 3B het totaal van alle prestaties (leveringen en diensten) naar landen binnen de EU. De boekingen op de nieuwe BTW-code zijn als diensten te herkennen, zowel in de ICP-aangifte als met Rapporten/BTW-aangifte in het venster Grootboek wanneer u de weergave Intracommunautaire listing of Omzet per debiteur markeert.

In het venster ICP-aangiften ziet u in de kolom Rubriek het onderscheid tussen goederen en diensten op de aangifte: 3A - Intracommunautaire levering en 31 - Intracommunautaire dienst.

.

We zijn al vele jaren dealer van de backup service van Mindtime, dus :

White Rooster lost ook uw backup problemen op!

White Rooster biedt in samenwerking met Mindtime Online Backup een zeer veilige, scherp geprijsde, gebruiksvriendelijke en volledige automatische Online Backup Service aan.
Het belang van een regelmatige en betrouwbare backup wordt met de dag groter. Gegevens veranderen snel en steeds meer bedrijfsactiviteiten zijn in hoge mate afhankelijk van geautomatiseerde administratieve processen. Elke organisatie kan met de Online Backup Service van Mindtime werken zonder gespecialiseerde kennis van zaken en zonder de strenge discipline in acht te nemen, die het werken met de traditionele tapestreamers vereist.

Backup en recovery vindt volledig geautomatiseerd plaats via een breedbandverbinding. Alle data wordt vervolgens versleuteld verzonden en opgeslagen op onze beveiligde servers. Doordat de gegevens niet in hetzelfde pand worden bewaard als de originele data, blijft de backup bruikbaar na brand, waterschade, diefstal, virussen, etc. Met Mindtime Online Backup hebben bedrijven 24 uur per dag toegang tot hun bedrijfskritische data. Alle bestanden kunnen eenvoudig via de software of het Internet worden teruggehaald. Daarnaast kan er in geval van calamiteiten een koeriersdienst worden ingezet.

De software is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te installeren op elke pc, laptop of server. Het enige wat u nodig heeft is een normale breedband verbinding. White Rooster helpt u bij het kiezen van de optimale abonnementsvorm en kan de installatie en configuratie van de software geheel voor u verzorgen.
Kijk hier  voor de tarieven en er zijn ook video's van Mindtime Backup of vraag hier een gratis proefaccount aan.

Hier staan wat video's, die de werking laten zien.                 Probeer alvast  gratis Online Backup van 1 Gb.


           

.